Politica de securitate a datelor cu caracter personal

POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

  1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
  2. Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
  3. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate.
  4. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate.
  5. Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
  6. Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de Legea 677/ 2002.
  7. Se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate şi pentru care vor fi prelucrate, să fie şterse sau rectificate.
  8. Se vor lua măsurile tehnice şi organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
  9. Datele cu caracter personal nu pot fi transferate către o ţară sau teritoriu din afara UE şi SEE, decât în condiţiile în care acea ţară sau teritoriu asigură un nivel de protecţie adecvat pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
  10. SC DBC SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de clienți în scopul întocmirii bazelor de date cu participanții la activitatile de consiliere , mediere si la  cursurile de formare profesională și al emiterii certificatelor de participare/absolvire. Datele nu vor fi dezvăluite altor destinatari. O parte din date (adresa e–mail, nr. de telefon) vor fi folosite pentru a-i ține la curent pe clienți cu activitatile noastre. Clienții care pun la dispoziție datele cu caracter personal beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC  DBC  SRL. De asemenea, le este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Comments are closed.